U bent hier: Home

Welkom bij T.P.G.A.

Functie en werkterrein van de vereniging Toeristisch Platform gemeente Aalten
Eind 2011 werd de vereniging VVV Aalten, Bredevoort en Buurtschappen omgezet in een vereniging met de naam Vereniging Toeristisch Platform Gemeente Aalten, (TPGA)

Waarom was deze omzetting en wijziging noodzakelijk ?
Tot begin 2011 trad de vereniging VVV vooral naar buiten door de exploitatie van een plaatselijke VVV-winkel welke werd bemand door eigen personeel en vele vrijwilligers. De vereniging kon de exploitatie financieel rond krijgen door een aanmerkelijke financiële bijdrage van de gemeente Aalten.
Gewijzigde omstandigheden maakten dat de organisatie met betrekking tot de bevordering van recreatie en toerisme veel meer een regionaal karakter diende te krijgen met een sterk accent op het plaatselijk gebeuren. Een vermindering van overheidsbijdragen was hiervoor mede bepalend.
De regionale VVV, genaamd Stichting VVV Achterhoek, heeft in de Aaltense Musea en in Bredevoorts Belang nieuwe franchisenemers gevonden die onder de naam VVV agentschappen exploiteren in Aalten en Bredevoort. Deze agentschappen worden ondersteund door een professional vanuit VVV Achterhoek
Teneinde de band tussen de VVV agentschappen onderling en de relatie met partijen als: Gemeente, VVVAchterhoek te onderhouden was het noodzakelijk een overkoepelend orgaan in het even te roepen. Hierdoor wordt kennis gedeeld en worden ideeën en visies uitgedragen
Het bovenstaande is uitgangspunt geweest voor de omvorming van de vereniging ´´VVV-oude stijl´´ naar de vereniging onder de naam Toeristisch Platform Gemeente Aalten

Doelstelling
Binnen het algemene kader :Bevordering van toerisme en recreatie heeft het platform een tweeledige doelstelling:het Toeristisch Platform Gemeente Aalten (TPGA)moet een klankbord vormen voor de leden van de vereniging en optreden als overlegorgaan tussen de betrokken partijen (leden, VVV Achterhoek, agentschappen en gemeente)
Het TPGA moet gelden beschikbaar stellen voor:


- het ondersteunen en in stand houden van de agentschappen
- het stimuleren van activiteiten ontwikkeld door leden, een groep van leden, gemeente of VVV Achterhoek, binnen het vastgestelde toetsingskader..


Het TPGA is een vereniging met leden. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich verwant voelen met de doelstellingen van het TPGA

Hiernaast treft u een link aan naar de statuten van het TPGA.  Statuten TPGA

Het Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Wim Legters (voorzitter), Martin Huning (secretaris) en Jan Doornink (penningmeester)

Van alles te beleven!

Country Fair

Molen Bredevoord

In de gemeente Aalten worden het hele jaar door evenementen en activiteiten georganiseerd,, uiteenlopend van festivals en concerten tot wandel- en fietstochten door de omgeving. Op deze website vindt u een overzicht van de activiteiten die er te doen zijn.

Contactgegevens

Hebt u vragen over Aalten of de services van TPGA? Zoekt u het juiste aanspreekpunt? Of heeft u evenementen, activiteiten of arrangementen die niet mogen ontbreken op het portaal van TPGA? Wij helpen u graag.

Adres: Lichtenvoordsestraatweg 44
Postcode: 7121 RA Aalten
Tel: 0543-472551
E-mail: info@tpga.nl